Consultatiebureaus

In de meeste gemeenten is er een consultatiebureau van Kind en Gezin. Hier kunnen ouders terecht om de groei en de ontwikkeling van hun kind te laten opvolgen. Kind en Gezin staat ook in voor preventieve gezinsondersteuning. De vrijwilligers die het meten en wegen van de kinderen op zich nemen, worden aangestuurd door verschillende organisaties. Meestal gaat het om Kind en Preventie of Reddie Teddy (de Voorzorg of Thuishulp). Soms is er nog een andere organisatie verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Er is meestal een hoofdvrijwilliger of een voorzitster die in de meeste gevallen je aanspreekpunt zal zijn voor Boekstart. Een vast aanspreekpunt is handig om duidelijke afspraken te maken. Toch is het goed om alle vrijwilligers jaarlijks eens uit te nodigen in de bibliotheek of om zelf regelmatig eens bij hen langs te gaan in het consultatiebureau. Zo houd je de vinger aan de pols wat betreft de Boekstart-werking in de gemeente.
Iedereen Leest heeft contact met de provinciale verantwoordelijken bij zowel Kind en Preventie als Reddie Teddy. Zij worden geregeld op de hoogte gehouden van Boekstart.

Huizen van het Kind

De meeste Vlaamse gemeenten hebben intussen een Huis van het Kind. In essentie is het Huis van het Kind een netwerk van alle organisaties met als doelgroep gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar. Een coördinator zorgt voor het bundelen van alle informatie.

De werking van het Huis van het Kind is sterk afhankelijk van de lokale context inzake middelen, fysieke locatie en personeel. In sommige gemeenten is het eerder een infopunt, in andere gemeenten is het een echt huis waar verschillende partners onder één dak zijn ondergebracht. Heeft je gemeente echt een Huis van het Kind? Dan is de kans groot dat ook het consultatiebureau er is ondergebracht. Vaak is er zelfs een kinderdagverblijf. De perfecte partner voor Boekstart vind je dus sowieso in het Huis van het Kind.

Kinderopvang

Lokaal overleg Kinderopvang( LOK) is een erg belangrijke partner voor Boekstart. Ook voor de LOK’s is de lokale context een bepalende factor. Weet je de coördinator van het Lokaal Overleg Kinderopvang te betrekken bij Boekstart? Dan kan je makkelijker communiceren naar onthaalouders en kinderdagverblijven. Je kan hier terugvinden of jouw gemeente een Lokaal Overleg Kinderopvang heeft.

Als de zoekfunctie niet werkt, probeer dan even een andere browser (bv. internet explorer).

Boekstart en GDPR

 Sinds de nieuwe GDPR-richtlijnen kregen we een heleboel vragen in verband met privacy en het delen van adresgegevens. We zijn blij jullie te kunnen melden dat het versturen van de Boekstart-mailings nog steeds mag en in regel is met de nieuwe privacywetgeving. Dat werd ons bevestigd door een specialist ter zake bij VVSG.

Gemeenten die hebben ingestemd om deel te nemen aan het Boekstart-programma hebben dit goedgekeurd op een gemeenteraad en/of college. In het kader van het uitoefenen van haar opdracht om het welzijn van haar burgers te bevorderen heeft de gemeente (en de bibliotheek) dan ook de volle bevoegdheid om in dit verband bv. een mailing uit te voeren. De GDPR staat hier onder geen beding in de weg.

Ook foto’s nemen kan nog steeds, een bib is immers een openbare plaats. Het is altijd wel gepast om even toestemming te vragen alvorens mensen te fotograferen. Bij evenementen kan je steeds een lijst aan het onthaal leggen, waar bezoekers kunnen aanduiden of ze al dan niet akkoord gaan met het feit dat foto’s gepubliceerd kunnen worden.

Als je hierover meer wil weten, neem gerust contact met ons op!