Vroeg beginnen met voorlezen vormt de basis voor een leven lang graag en goed lezen. Naast ouders is er een belangrijke rol weggelegd voor kinderbegeleiders. Samen kunnen zij jonge kinderen zo vroeg mogelijk het plezier van boekjes en voorlezen doen ervaren. Dat eerste contact met boeken is immers erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van leesplezier en leesvaardigheid.
 

Om begeleiders in de kinderopvang informatie en inspiratie te bieden, werkte Iedereen Leest een handleiding uit rond interactief voorlezen. De handleiding is bedoeld voor leerkrachten en leerlingen van de opleiding Verzorging (5e en 6e jaar) en Kinderzorg (7e jaar). Hiermee wil Iedereen Leest leerkrachten op weg helpen om zowel in de les als in de praktijk het voorlezen aan de allerjongsten te ondersteunen. Dit aspect kan op die manier integraal deel uitmaken van de algemene zorg voor jonge kinderen.  Gebruik van de handleiding kan leerkrachten én leerlingen uiteindelijk extra vertrouwen geven om het interactief voorlezen aan baby’s en peuters professioneel aan te pakken.

Interactief voorlezen sluit daarenboven perfect aan bij het pedagogisch handelen zoals omschreven in het Pedagogisch Raamwerk voor de Kinderopvang.

Vier modules

De handleiding bestaat uit vier modules met telkens een ander thema: de verschillende voorleesfases, het boekenaanbod, interactieve voorleesvaardigheden in de praktijk en tenslotte hoe die voorleesvaardigheden specifiek toepassen in de kinderopvang.
Om ervoor te zorgen dat leerlingen kennis en vaardigheden kunnen opbouwen heeft elke module vier verwerkingsniveaus: van kennismaking over verkenning en verdieping tot uitbreiding. 

Leerkrachten kunnen zelf beslissen hoe ze de handleiding het liefst gebruiken en of ze de modules graag in één keer afhandelen of spreiden over verschillende leerjaren of vakken.

De handleiding bevat niet enkel informatie en tips, maar ook verschillende filmfragmenten. Die filmpjes werden door Iedereen Leest opgenomen in kinderdagverblijven en bij gezinnen thuis en tonen duidelijk wat interactief voorlezen bij baby’s en peuters zoal inhoudt.

Met behulp van de kijkwijzers uit de handleiding kunnen leerlingen hun vaardigheden en die van medeleerlingen in kaart brengen. Verder is het een meerwaarde om leerlingen zichzelf te laten filmen terwijl ze interactief voorlezen. Zo kunnen ze hun vooruitgang zelf volgen.

Om af te sluiten bevat de handleiding ook een evaluatietool waarmee leerkrachten de leesvaardigheden van leerlingen in oefensituaties kunnen beoordelen.

De handleiding werd geschreven door Iedereen Leest en is gebaseerd op de Boekstart-vorming ‘Interactief voorlezen aan baby’s en peuters’, die ontwikkeld werd door Elly van der Linden in opdracht van Iedereen Leest. Haar bureau Leesbevordering en Taalstimulering 0 tot 7 jaar is gespecialiseerd in de ontwikkeling van vormingsmateriaal rond het thema interactief voorlezen.

 

Ben je leerkracht Verzorging of Kinderzorg en wil je de handleiding ‘Interactief voorlezen aan baby’s en peuters’ in je lessen gebruiken? Stuur dan een mailtje met daarin je naam, school en mailadres. Op dat e-mailadres ontvang je een uitnodiging met bijhorende info om de handleiding in een Google Drive-map te downloaden.