In drie openbare bibliotheken is een langlopend traject gestart om de dienstverlening van de bib nog beter af te stemmen op ouders met jonge kinderen die meertalig opgroeien. Het traject kadert in een grootschalig onderzoek met verschillende universiteiten en partners en wordt uitgebreid gedocumenteerd. Meer info vind je op de website van Iedereen Leest.

Lees meer