Werk je als arts in een consultatiebureau van Kind en Gezin?
Dan kan je ouders van jonge kinderen warm maken voor het plezier om samen met hun kind boekjes te ontdekken. En hen vertellen hoe boeken het verschil kunnen maken in de taalontwikkeling van hun kinderen. 

Als het kind 15 maanden oud is, ontvangen ouders van de vrijwilliger de Boekstart-bon om de peutertas in de bibliotheek op te halen. Dit valt samen met het Van Wiechen-consult waarin je met de ouders de taalontwikkeling van hun kind bespreekt. 

De Boekstart-bon biedt je de perfecte opening voor dit gesprek. Het is een ideaal bruggetje om de link tussen voorlezen, taalstimulering en taalontwikkeling te leggen.  

Hoe vul je dit concreet in?

  • Leg de peutertas op tafel, vraag aan ouders of ze de bon van de vrijwilligers hebben ontvangen. Toon eventueel de inhoud van de peutertas
  • Bij het afnemen van het item ‘communicatie’ bespreek je met de ouders de taalontwikkeling en geef je taalstimulerende adviezen.
  • Aan de hand van de Boekstart-peutertas vertel je over:​
  1. het belang van samen in boeken te kijken. Je vertelt bijvoorbeeld dat kinderen heel veel woorden leren uit boeken ook al kunnen ze zelf nog niet spreken.
  2. geef concrete  tips over hoe boeken te gebruiken in interactie met hun peuter: praten, zingen, vertellen, dit kan allemaal met een boek erbij!

TIP: Leg een aantal boeken op je bureau zodat kinderen tijdens het consult boeken kunnen ontdekken. Je kan de boeken aanpassen aan de leeftijd van de kinderen... Zo kunnen kinderen boeken ontdekken en er mee spelen.

Naast de consulten van 6 maanden en 15 maanden kunnen ook andere consulten, wanneer de taalontwikkeling besproken wordt, benut worden om ouders korte tips te geven over hoe boekjes erbij te halen tijdens hun dagdagelijkse interactie met hun kind.  ​

In dit filmpje krijg je alle info over Boekstart en concrete tips voor de andere consulten.