Wil je je kennis over voorlezen aan baby’s en peuters bijschaven? Zoek je nog inspiratie voor een interessante vorming voor de kinderopvang in jouw gemeente? Dan is de Boekstart-vorming ‘Interactief voorlezen aan baby’s en peuters’ misschien wel wat je zoekt.

Versie voor intermediairs

Boekstart-vorming interactief voorlezen aan baby's en peuters
© Iedereen Leest

Doelgroep
Bibliotheekmedewerkers, coördinatoren kinderopvang, taalcoaches –en ondersteuners, medewerkers van een Huis van het Kind e.a.

Doelstelling
De deelnemers begrijpen het belang van interactief voorlezen bij baby’s en peuters (0 tot 2,5-jarigen), weten wat het inhoudt en zijn in staat om met de opgedane kennis en vaardigheden een voorleeswerking uit te bouwen en collega’s en medewerkers te inspireren en ondersteunen met betrekking tot interactief voorlezen. 

Inhoud
De leesontwikkeling van baby’s en peuters; interactieve voorleesvaardigheden en het organiseren van het interactief voorlezen; het boekenaanbod voor baby’s en peuters; interactief voorlezen en taalontwikkeling; wat verzin je bij baby- en peuterboeken. Er wordt aandacht besteed aan voorlezen in een diverse en meertalige context. Rode draad doorheen de vorming is het beleven en stimuleren van leesplezier.

Methodiek
Interactieve sessies in kleinere groepen: combinatie van doceren, bekijken en analyseren van filmmateriaal, oefeningen en ervaringsuitwisseling.  Tussen de 2 sessies krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.

 

Versie voor de kinderopvang

Boekstart-vorming interactief voorlezen aan baby's en peuters
© Iedereen Leest

Doelgroep
Onthaalouders, kinderbegeleiders en hun verantwoordelijken/coördinatoren.

Doelstelling
De deelnemers begrijpen het belang van interactief voorlezen bij peuters én baby’s en kunnen het plaatsen binnen het Pedagogisch Raamwerk voor de kinderopvang. Ze weten wat interactief voorlezen inhoudt; welke leesontwikkeling baby’s en peuters doormaken en hoe ze daarop kunnen inspelen. De deelnemers weten welke boeken geschikt zijn voor baby’s en peuters en zijn in staat om voorlezen te integreren in hun dagdagelijkse werking met baby’s en peuters.

Inhoud
De leesontwikkeling van baby’s en peuters; interactieve voorleesvaardigheden; het organiseren van het interactief voorlezen in de kinderopvang; het boekenaanbod voor baby’s en peuters; interactief voorlezen en taalontwikkeling; wat verzin je bij baby- en peuterboeken. Er wordt aandacht besteed aan voorlezen in een diverse en meertalige context. Rode draad doorheen de vorming is het beleven en stimuleren van leesplezier.

Methodiek
Interactieve sessies in kleinere groepen: combinatie van het bekijken van voorbeeld-filmmateriaal, zelf oefenen en ervaringsuitwisseling.  Tussen de 2 sessies krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.

 

Praktisch

Lesgevers: Inge Umans (Rode Draad), Gil Géron (Narrata vzw), Mia Kluysse 
Duur van de vorming: 2 x 3 uur (verplicht beide sessies te boeken en te volgen)
Aantal deelnemers: minimum 10, maximum 16
Benodigdheden: beamer + geluidsversterking + scherm + flip-over of whiteboard
Kostprijs: 490* euro voor 2 sessies van 3 uur (speciale kortingsprijs voor Boekstart-gemeenten: € 490 ipv €720)